Inwestorzy unikają Chin

Dodano: 16 sierpnia 2016 w kategorii: Inne

coraz mniej inwestycji w ChinachChiny to największy z tzw. rynków wschodzących, jednak inwestorzy unikają Państwa Środka coraz więcej środków inwestując w innych państwach z tej kategorii. Brak zaufania widoczny jest wśród aktywów giełdowych. Goldman Sachs dokonał analizy działalności funduszy inwestycyjnych o łącznych aktywach 1,1 bln dolarów, z której wynika, że lokują one 3,1 proc. mniej środków w Chinach niż wskazują globalne benchmarki. Oznacza to największy spadek od dekady – oceniają analitycy banku. czytaj dalej…

 

Fundusz UniKorona Zrównoważony

Dodano: 27 lipca 2016 w kategorii: Fundusz

cztery gwiazdki dal UniKoronyUniKorona Zrównoważony należy do grona produktów o najdłuższym stażu na krajowym rynku funduszy, funkcjonuje od sierpnia 1995 roku. W okresie swojej świetności aktywa pod zarządzaniem funduszu bliskie były 1,94 mld zł, co czyniło go jednym z największych z rynkowych graczy. Na popularność produkty pozytywnie przekładały się też stopy zwrotu, które prezentowały się na tle grupy konkurencyjnie, cechowała je wysoka powtarzalność. Jednak rok 2015 nie należał do udanych. UniKorona poradził sobie zdecydowanie gorzej niż rywale. Ze stratą na poziomie -7,0 proc. był słabszy od średniego wyniku w grupie o -1,8 pkt proc., osiągnięty wynik przełożył się na zajęcie odległego 12 miejsca na liście produktów mieszanych zrównoważonych. czytaj dalej…

 

Lokaty roczne w czerwcu

Dodano: 30 czerwca 2016 w kategorii: Lokata

najlepsze lokaty czerwcaNajwyżej oprocentowaną lokatę roczną oferuje BOŚ Bank. Jednak stawkę sięgającą 3 proc. na rocznej EKOlokacie w Bonusem może otrzymać wyłącznie klient, który założy konto osobiste i spełni dodatkowe warunki. Konieczne jest utrzymanie na koncie średiomiesięcznego salda w wysokości minimum 10 proc. kwoty lokaty w każdym miesiącu kalendarzowym trwania depozytu, poza tym w każdym miesiącu trwania lokaty klient musi dokonać transakcji bezgotówkowych kartą  debetową na kwotę co najmniej 300 zł. czytaj dalej…

 

Lokata inwestycyjna w BGŻ BNP Paribas

Dodano: 9 maja 2016 w kategorii: Lokata

BGŻ BNP ParibasBank BGŻ BNP Paribas prowadzi VII subskrypcję lokaty inwestycyjnej, Jest to trzyletnia lokata, której oprocentowanie uzależnione jest od średniej zmiany indeksu WI20. Obserwacje indeksu rozpoczną się 29 sierpnia 2016 roku, będą prowadzone co trzy miesiące do 29 maja 2019 roku. Zysk klienta wyniesie 50 proc. średniego wzrostu WIG20.

Lokata zapewnia gwarancję kapitału niezależnie od zmian wartości indeksu WIG20. Za jej otwarcie, prowadzenie czy zerwanie nie są pobierane żadne opłaty.

Wśród czynników przemawiających za inwestycją w lokatę są: atrakcyjne (pod względem wskaźnika zysku do ceny) wyceny spółek wchodzących w skład indeksu WIG20, ekspansywna polityka pieniężna najważniejszych banków centralnych oraz potencjalny wzrost cen surowców (zwłaszcza ropy), który poprzez globalny wzrost gospodarczy i inflację wesprze popyt na ryzykowne aktywa. czytaj dalej…

 

Kontrakty na różnice kursowe zyskowne i ryzykowne

Dodano: 18 kwietnia 2016 w kategorii: Inne

różnice kursoweKontrakty na różnice kursowe, nazywane CFD umożliwiają zarobek na zmianach kursów walutowych, indeksów giełdowych, cen towarów, surowców, kursów akcji, obligacji. Są to instrumenty pochodne nienotowane na giełdach. Służą do zarabiania przede wszystkim w krótkim terminie. CFD dostępne są na internetowych platformach inwestycyjnych oferowanych przez wyspecjalizowane firmy, ale nie tylko. W Europie, poza Anglią i Niemcami nie ma drugiego tak bardzo nasyconego rynku Forex i CFD jak Polska. Duża konkurencja wynika z oferowania polskim inwestorom platform transakcyjnych przez krajowe biura maklerskie, a nie tylko przez wyspecjalizowane firmy, co jest pewnym ewenementem. czytaj dalej…

 

Fundusze inwestycyjne w marcu

Dodano: 9 kwietnia 2016 w kategorii: Fundusz

marcowy rankingW marcowym Rankingu Analiz Online ocenionych zostało 328 funduszy w horyzoncie rocznym. Ocenę trzyletnią otrzymało 230 z nich. Najwyższa – 5a w okresie 12 i 36 miesięcy przyznana została 17 produktom.

W ostatnim Rankingu pojawiło się 6 debiutantów, którym nadano oceny w horyzoncie rocznym. W tym gronie najlepsze były fundusze Ipopema m-INDEKS oraz Investor Obligacji Korporacyjnych z notą 3a. Rozwiązania te wypracowały wyższy wynik od średniej w grupie w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Investor Obligacji Korporacyjnych ze stopą zwrotu wynoszącą -0,6 proc. uplasował się na trzeciej pozycji w gronie funduszy dłużnych globalnych i korporacyjnych. W marcu nie odnotowano debiutów w trzyletnim horyzoncie rankingu. czytaj dalej…

 

Fundusz SKOK FIO Rynku Pieniężnego

Dodano: 5 kwietnia 2016 w kategorii: Fundusz

bezpieczny funduszNa polskim rynku jedynie dwa fundusze spełniają rygorystyczne kryteria zawarte w ustawowej definicji funduszu rynku pieniężnego. Jednym z nich jest SKOK FIO Rynku Pieniężnego. Fundusz ma ulokowane środki głównie w krótkoterminowych obligacjach Skarbu Państwa, depozytach i gotówce. Zarządzający może jednak szybko i bez przeszkód dostosowywać strukturę lokat do warunków rynkowych. Jednak takie podejście pozbawia go szans na poszukiwanie wartości dodanej i w okresie niskich stóp procentowych utrudnia wypracowanie zysku. Największa szansa na stopy zwrotu lepsze od oprocentowania depozytów i od wyników osiąganych przez konkurenta (PKO Rynku Pieniężnego) pojawia się w okresach dobrej koniunktury na rynku rządowych papierów o zmiennym oprocentowaniu. Takim okresem dla tych papierów był grudzień ubiegłego roku. czytaj dalej…

 

Lokaty trzymiesięczne w lutym

Dodano: 15 lutego 2016 w kategorii: Lokata

Lokaty trzymiesięczneLokaty trzymiesięczne to najwyżej oprocentowane oferty na rynku. Jednak większość produktów oferujących atrakcyjne warunki przeznaczona jest dla nowych klientów banku lub dla osób wpłacających nowe środki.

Stawkę na poziomie 4 proc. w skali roku proponują dwie instytucje. Lokując w nich 5 tys. zł, przez trzy miesiące można zyskać ponad 40 zł. Konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków. Idea Bank kieruje swoją ofertę do nowych klientów, którzy wcześniej nie zawierali tam żadnej umowy o produkt finansowy. Zdeponować trzeba co najmniej 1 tys. zł, maksymalnie może to być 10 tys. zł. Jeden klient ma możliwość założenia online tylko jednej lokaty. Oferta mBanku adresowana jest wyłącznie do nowych klientów, mogą oni umieścić na lokacie od 500 zł do 10 tys. zł. czytaj dalej…

 

Fundusze z grupy o niskim ryzyku w 2015 roku

Dodano: 16 stycznia 2016 w kategorii: Fundusz

W 2015 roku najlepszym funduszem obligacji skarbowych był PZU Papierów Dłużnych Polonez, który wypracował wynik na poziomie +3,0 proc. Jest to efekt zarówno aktywnej alokacji, jak i odpowiedniej selekcji lokat. Zarządzający w poszukiwaniu dodatkowej rentowności sięgali pop papiery z Europy Środkowej i Wschodniej. Do wzrostu stopy zwrotu przyczyniło się także aktywne zarządzanie pozycją walutową. W ocenie Analiz Online fundusz otrzymał najwyższą notę 5a w horyzoncie rocznym i trzyletnim.

W segmencie uniwersalnych funduszy dłużnych najlepszy wynik wypracował KBC Portfel Obligacyjny. Bardzo udany dla zarządzających był pierwszy kwartał minionego roku, kiedy zmiany rentowności polskich obligacji skarbowych korzystnie wpływały na wyniki funduszu. Wyższa ekspozycja na ryzyko stopy procentowej negatywnie odbiła się na jego wynikach w drugim kwartale, zmniejszając zyski. Ostatecznie fundusz zrealizował stopę zwrotu na poziomie +2,8 proc. Produkt skierowany jest do zamożnych inwestorów, wymagana wysokość pierwszej wpłaty to minimum 100 tys. zł. KBC Portfel Obligacyjny otrzymał w rankingu Analiz Online najwyższą notę. czytaj dalej…

 

Oszczędzanie na emeryturę bez konieczności płacenia podatku

Dodano: 13 grudnia 2015 w kategorii: Inne

emerytura bez podatkuOszczędności gromadzone z myślą o emeryturze najlepiej wpłacać na IKE i IKZE. Rachunki te uprawniają do korzyści podatkowych. Po spełnieniu określonych warunków nie będzie konieczne odprowadzanie podatku od dochodów kapitałowych. Sięga on 19 proc. i przy długoterminowym oszczędzaniu ma bardzo istotny wpływ na ostateczny rezultat.

IKE jest konstrukcją prawną obejmującą zróżnicowane formy indywidualnego, dobrowolnego oszczędzania na emeryturę. Indywidualne konta emerytalne można zakładać w towarzystwach funduszy inwestycyjnych, wówczas pieniądze wpłacane są do oferowanych w ramach IKE funduszy inwestycyjnych. Jeżeli oszczędzający wybierze IKE w towarzystwie ubezpieczeniowym, będzie miał polisę na życie z funduszem kapitałowym. czytaj dalej…

© EasyRevenue.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone, 2017